اطلاعیه های استعداد درخشان

 

معاونت آموزش،تحقیقات وفناوری دانشگاه

مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی-واحد استعدادهای درخشان

لیست کارگاههای شش ماهه دوم 92-91

ردیف

نام کارگاه

مدرس

مکان

زمان

واحد برگزار کننده

1

کارگاه WORD 2010

آقای کلانتری

EDC

25/8/1391

استعداددرخشان

2

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

دکتر موسوی زاده-دکتر اکبر تبار

EDC

22و23 آذر ماه

استعداددرخشان

3

کارگاه آموزش زبان

آقای منصوریان

EDC

16/9/1391

استعداددرخشان

4

کارگاه مدیریت زمان

دکتر محمد ذولعدل

EDC

20/9/1391(دوشنبه 3بعد از ظهر)

استعداددرخشان

5

کارگاه SPSS

دکتر موسوی زاده

EDC

2و3 اسفند

استعداددرخشان

6

کارگاه روش مطالعه و سبکهای یادگیری

دکتر روزبهی-دکتر موسوی زاده

EDC

30/9/1391

استعداددرخشان

7

کارگاه حل مسئله وتفکر نقاد

دکتر موسوی زاده

EDC

17/12/1391

استعداددرخشان

8

کارگاه فتوشاپ

-

EDC

26/11/1391

استعداددرخشان

9

کارگاه power point

آقای کلانتری

EDC

7/10/1391

استعداددرخشان

10

کتابخانه دیجیتال وجستجوی منابع

-

EDC

10/12/1391

استعداددرخشان

 

توضیحات:

1-دانشجویان جهت شرکت در کارگاههای مذکور باید از قبل به واحد استعداددرخشان مراجعه وثبت نام نمایند.

2-فقط ازدانشجویان عضو استعداددرخشان ودانشجویان ثبت نام شده درپنجمین المپیادعلمی دانشجویی ثبت نام بعمل میآید.

3-در صورت تغییر در برنامه کارگاهها،از همین طریق به اطلاع دانشجویان رسانده میشود.

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد