اعضاء مرکز
 
 
 
 
اعضاء و کارشناسان مرکز
 
دکتر امراله روزبهی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 
 
نسرین دهقانی
کارشناس مسئول واحدهای پژوهش در آموزش ، دانش پژوهی آموزشی ، جشنواره آموزشی شهید مطهری ، مسئول وب سایت مرکز
 
 
جعفر نیکنام
مسئول امور عمومی مرکز
 
 
ندا طاهری
کارشناس مسئول مرکز مهارتهای بالینی
 
حمیده خلقی فرد
کارشناس  مسئول واحدهای ارزشیابی ، برنامه ریزی آموزشی، توانمند سازی اساتید
 
رویا کیامرثی
کارشناس مسئول دفتر استعدادهای درخشان  و المپیاد دانشجویی
 
زهرا صیاد سیسخت
کارشناس مسئول  واحد آنالیز آزمون
 
زهرا انصاری
مسئول امور دفتری و تایپیست مرکز
 
عبادالله دژداخ
نگهبان مرکز
 
ضربعلی حکمت زاده
نیروی خدمات مرکز
 
 
اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد