اهداف

      واحد استعدادهای درخشان در سال 1384 با هدف شناسایی ، حمایت و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان دارای استعداد یا عملکرد درخشان در محل مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل گردیده و این واحد فعالیت خود را در سال 1387 به طور جدی با هدف افزایش عملکرد در زمینه پرورش استعداد های درخشان در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت در المپیاد علمی دانشجویی وسعت بخشید . اکنون تعداد دانشجویان عضو در این واحد 25 نفر میباشد که از تسهیلات موجود در دانشگاه بهره مند میباشند و بدینوسیله از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا جهت عضویت یا تمدید عضویت در این واحد به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی مراجعه نمایند .

اهداف :

دفاترحفظ و شکوفايي استعدادهاي درخشان طبق بخشنامه وزارتي درسال 1380 درکليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کشور به منظور رسيدگي به امورنخبگان جوان و با هدف زمينه‌سازي رشدوبالندگي دانشجويان زبده علمي درابعادمختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي واجتماعي تشکيل شده است. واحد استعدادهاي درخشان زير نظر معاونت آموزشي و به عنوان یکی از واحدهای تابع مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  فعالیت میکندکه اهداف کلی این واحد شامل موارد زیر است:

1- شناخت ، جذب ، هدایت و حمایت استعدادهای دانشجویان در محورهای مختلف آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای هدایت و رشد استعدادها و مهارتهای دانشجویان

2- توسعه پژوهش ، خلاقیت و نوآوری در زمینه علوم پزشکی

3- ادامه تحصیل در رشته علوم پزشکی متناسب با علایق و استعداد آنان 

4- استفاده از استعدادهای بالقوه برای گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و علوم بین رشته ای و ایفای نقش مناسب در نظام جامع ارائه خدمات بهداشتی ، آموزشی و درمانی

وظایف :

1- شناسايي دانشجوياني كه در رشته‌هاي مختلف علمي مي‌توانند از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به استعدادهاي درخشان استفاده كنند.

2-افزايش سطح علمي اين دانشجويان از طريق فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم نظير تشكيل كلاس، شركت در سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي و...

3- اقدام و پيگيري اجراي بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين دانشجويان.

4-    فراهم آوردن امكانات رفاهي از جمله خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي با شرايط بهتر براي اين دانشجويان

5- فراهم كردن امكانات لازم براي شركت اين دانشجويان در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي.

6- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه براي اين دانشجويان در زمينه زبان خارجي، كامپيوتر و ساير زمينه‌هاي مورد نياز.

7-هماهنگي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه به‌منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي توسط دانشجويان ممتاز دانشگاه.

8- اطلاع رساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه براي آشنايي باآيين نامه‌هاي مربوط.

9- برنامه‌ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان.

10- معرفي و تقدير از دانشجويان داراي ابتكار، اختراع و نوآوريهاي علمي و فرهنگي در رسانه‌هاي گروهي.

 واحد استعدادهاي درخشان از تمامي دانشجويان گرامي كه داراي توانائي هاي برجسته يا ايده هاي نوين مي باشند، استقبال می نماید.

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد