آنالیز آزمون

     با استفاده از نرم افزار آنالیز آزمون باعث استاندارد کردن سئوالات امتحانی شده این نرم افزار میزان ضریب دشواری و استاندارد بودن یا نبودن هر سئوال ودر کل سئوالات را به ما نشان می دهد . این نرم افزار با استفاده ازبرگه های پاسخنامه مخصوص راه اندازی شده است که مرکز EDC هر ترم برگه های پاسخنامه مخصوص را برای دانشکده های علوم پزشکی ارسال کرده تا اساتید علاقمند آزمونهای تستی خود را توسط این برگه ها برگزار کننده تا نتایج کار خود را به صورت کاملا استاندارد ببینند. ما در این واحد به اساتید و دانشجویان بازخورد ارائه می دهیم و نتایج کاراساتید را به صورت نموداری به آنها گزارش می دهیم .

 

شرح وظایف

 

استاندارد کردن سئوالات آزمونهای تستی و ارائه بازخورد به اساتید علوم پزشکی

 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد